Hem

Sällskapet Amicitia et Agricultura (A&A)Amicitia et Agricultura


Sällskapet, vars namn är Amicitia et Agricultura, A&A, har till ändamål att under kordiala former genom föredrag och tankeutbyte behandla till lantbruksområdet hörande ämnen och angelägenheter och därigenom främja sina medlemmars insikter på berörda områden.

Sällskapet ska fungera som en kontaktyta mellan teoretiker och praktiker, mellan företrädare för olika discipliner på det lantbruksvetenskapliga området och mellan generationer av agrikulturellt verksamma personer.

Sällskapet ska vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Sällskapet uppfyller sitt namn genom att anordna kulturella arrangemang och sammankomster med samkväm.

A&A finns även på Facebook.

Klicka på länken!

 

https://www.Facebook.com/AmicitiaEtAgricultura/

Nyheter

I bildarkivet finns ett referat från medlemsmöte nr 5/2019 "Geologivandring i Uppsala Domkyrka" den 28 september  2019.Den 15 november 2019 inbjuds till höstfest. Inbjudan kommer!


Planer inför hösten:


3 december: Adventsglögg vid A&A-trädet, Dammen Campus Ultuna

Har du anmält e-post-adress till kassören men får inga inbjudningar via  e-post från A & A? Kan det bero på att mailet hamnar bland skräposten? Kolla din skräppost och hittar du ett mail från @sallskapetaeta.org - högerklicka och markera "Lägg till avsändaren i listan  över betrodda avsändare"

Copyright © All Rights Reserved