Styrelse och kontakt

Sällskapet Amicitia et Agricultura (A&A)

Styrelsen 2020          Örjan Berglund - Ordförande

         Per-Erik Nyström  - Vice ordförande

Jannie Hagman - Sekreterare

Birgitta Flodman - Kassör

Elisabeth Bölenius - Klubbmästare

Kontakt


Ordförande - ordforande@sallskapetaeta.org


Kassör - kassor@sallskapetaeta.org


Klubbmästare - klubbmastare@sallskapetaeta.org, 073-9462891


Sekreterare - sekreterare@sallskapetaeta.org


Info@sallskapetaeta.org - går till styrelsen
Copyright © All Rights Reserved