Styrelse och kontakt

Styrelsen 2021         Per-Erik Nyström - Ordförande

         Fredrik Fogelberg  - Vice ordförande

Anna Mårtensson - Sekreterare

Birgitta Flodman - Kassör

Elisabeth Bölenius - Klubbmästare

Kontakt


Ordförande - ordforande@sallskapetaeta.org


Kassör - kassor@sallskapetaeta.org


Klubbmästare - klubbmastare@sallskapetaeta.org, 073-9462891


Sekreterare - sekreterare@sallskapetaeta.org


Info@sallskapetaeta.org - går till styrelsen